VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2020

UWAGA:

 • Ostatnie eliminacje na kanale Odry we Wrocławiu odbędą się z dużym prawdopodobieństwem w zaplanowanym terminie, finalnie zatem powinno odbyć się 7 zawodów eliminacyjnych. Uwzględniając mniejszą liczbę zawodów postanowiliśmy zmniejszyć liczbę obowiązkowych startów dających kwalifikację do finału z 3 na 2. Jednocześnie pozostałe zapisy regulaminu, w tym nagrody, pozostają bez zmian i będą obowiązywać na wszystkich eliminacjach VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2020, również podczas pierwszych eliminacji w Piekarach na Wiśle.
 • W wyniku znoszenia kolejnych rządowych ograniczeń oraz ogromnego zainteresowania najbliższymi zawodami informujemy, że eliminacje na Wiśle w Piekarach odbędą się zgodnie z terminarzem w dniu 21.06.2020r. Aktualny pozostaje również dzień rozpoczęcia zapisów, który przypada na 07.06.2020r. Dodatkowo prowadzone są również negocjacje dotyczące pozostałych eliminacji, w związku z czym terminarz oraz regulamin tegorocznego cyklu prawdopodobnie ulegną zmianom o czym niezwłocznie będziemy informować na naszych stronach internetowych.
 • W związku z obowiązującymi nadal ograniczeniami, informujemy że wszystkie zawody, które były zaplanowane do 20 czerwca zostają odwołane.
 • W związku z trwającym nadal zagrożeniem epidemiologicznym oraz zgodnie z oficjalnym zakazem zgromadzeń i imprez (Aktualne zasady koronawirus pkt.9), informujemy że wszystkie zawody, które były zaplanowane w maju zostają odwołane.
 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, na podstawie oficjalnej rekomendacji Polskiego Rządu, Ministerstwa Sportu i Głównego Kapitanatu Sportowego PZW jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie zaplanowane zawody cyklów VDE-ROBINSON do końca kwietnia. Jeżeli będzie to możliwe zawody te zostaną rozegrane w późniejszym terminie.
 • Powyższe decyzje podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów. Za wynikłe zmiany przepraszamy, jednocześnie liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Terminarz tegorocznego cyklu zawodów VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2020

 1. 05.04 Swolszewice Małe – zalew Sulejowski (betony)   ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 22.03 – Wojciech Wilanowski (Sklep Wędkarski Tomaszów Mazowiecki) 505-015-590
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 2. 03.05 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański   ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 19.04 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 3. 31.05 Kędzierzyn Koźle Rogi – rzeka Odra   ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 17.05 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 4. 21.06 Kraków/Piekary – rzeka Wisła   AKTUALNE
  Zapisy SMS od 07.06 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   KOMUNIKAT   WYNIKI ZAWODÓW
 5. 11.07 Oświęcim – kanał Dwory   AKTUALNE
  Zapisy SMS od 27.06 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 6. 26.07 Kędzierzyn Koźle Rogi – rzeka Odra   AKTUALNE
  Zapisy SMS od 12.07 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 7. 16.08 Tarnobrzeg/Klimontów – zalew Szymanowice   AKTUALNE
  Zapisy SMS od 02.08 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 8. 06.09 Lublin – jezioro Dratów   AKTUALNE
  Zapisy SMS od 16.08 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 9. 20.09 Wrocław Zawalna – kanał Odry   AKTUALNE
  Zapisy SMS od 06.09 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 10. 27.09 Swolszewice Małe – zalew Sulejowski (betony)   NOWY TERMIN
  Zapisy SMS od 13.09 – Wojciech Wilanowski (Sklep Wędkarski Tomaszów Mazowiecki) 505-015-590
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 11. 10-11.10 FINAŁ – Tarnobrzeg/Klimontów – zalew Szymanowice   AKTUALNE
  Potwierdzenie uczestnictwa SMS od 26.09 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   KOMUNIKAT <<< AKTUALIZACJA
  WYNIKI I TURA
  WYNIKI II TURA
  WYNIKI ZAWODÓW

KLASYFIKACJA GENERALNA
W przypadku błędów w wynikach zawodów prosimy o kontakt mailowy na adres szlachtap@op.pl

 

Harmonogram zawodów eliminacyjnych VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2020:

 • 7.00-7.30 Potwierdzenie uczestnictwa zgłoszonych zawodników
 • 7.30-8.00 Odprawa i losowanie
 • 09.50 I sygnał – nęcenie wstępne
 • 10.00 II sygnał – rozpoczęcie rywalizacji
 • 14.55 III sygnał – 5 minut do końca
 • 15.00 IV sygnał – koniec zawodów
 • 16.00 Posiłek
 • 16.30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych

 

Regulamin zawodów VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2020:

I. Zasady ogólne organizacji zawodów

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne powstałe wskutek wystąpienia COVID-19, Organizator celem zapewnienia bezpieczeństwa zawodów, zapewnia podczas zawodów odległość między stanowiskami uczestników co najmniej 10 metrów. Każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać szczególnej ostrożności, a w szczególności zobowiązany jest nie przemieszczać się między stanowiskami uczestników, a w uzasadnionych przypadkach zachowywać odległość co najmniej 2 metry od pozostałych osób, biorących udział w zawodach. Nadto, każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać maseczkę lub inne okrycie ust i nosa w sytuacji, gdy nie będzie można zachować 2-metrowej odległości od innych. Każdy z uczestników jest zobowiązany przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń ogłaszanych i dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność osobistą za nieprzestrzeganie ww. zasad i ograniczeń.
 2. W zawodach może startować każdy członek PZW posiadający opłaconą składkę członkowską na dany rok.
 3. Zawody eliminacyjne 1-turowe odbywać się będą na łowiskach zlokalizowanych na terenie całego kraju zgodnie z terminarzem.
 4. Finał rozegrany zostanie w 2 turach zgodnie z terminarzem oraz poprzedzony będzie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.
 5. Opłata startowa na zawody eliminacyjne od każdego zawodnika wynosi 150 zł.
 6. Udział w finale dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
 7. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych każdy zawodnik ma zapewniony ciepły posiłek.
 8. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

II. Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą w oparciu o zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
 2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów eliminacyjnych.
 3. Wszystkie łowiska podzielone będą na sektory. Liczba zawodników w sektorze powinna być możliwie jak największa z ograniczeniem maksymalnym do 15 osób.
 4. Do finału zakwalifikuje się 47 zawodników z najlepszymi wynikami z 2 tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 2 zawodach eliminacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb.
 5. W przypadku gdy 47 miejsce, biorąc pod uwagę tą samą liczbę punktów, bez względu na sumaryczną wagę ryb, zajmie ex-aequo kilku zawodników, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.
 6. W finale weźmie udział także 3 zawodników, którzy startowali w największej liczbie zawodów eliminacyjnych, choć nie uzyskali kwalifikacji punktowej z 2 najlepszych tur eliminacyjnych. Przy równej ilości startów w zawodach decyduje sumaryczna waga złowionych ryb.

 

III. Nagrody
A. Eliminacje

 1. Liczba nagród w zawodach eliminacyjnych bedzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników:
  • Do 50 zawodników (1000zł* + 1 Kosz TX3 + 10 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-12 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
   – Zawodnik może zrezygnować z nagrody pieniężnej na rzecz dowolnej nagrody rzeczowej, w takim przypadku prawo do nagrody pieniężnej przechodzi na kolejnego zawodnika.
  • Powyżej 50 zawodników (1000zł* + 1 Kosz TX3 + 13 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-15 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
   – Zawodnik może zrezygnować z nagrody pieniężnej na rzecz dowolnej nagrody rzeczowej, w takim przypadku prawo do nagrody pieniężnej przechodzi na kolejnego zawodnika.
 2. Ponadto zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje pamiątkowy puchar.
 3. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.

B. Finał

 1. Zwycięzca finału VDE-ROBINSON FEEDER CUP otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł*.
 2. Zdobywca 2-go miejsca otrzymuje Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36 oraz wędkę feederową Robinson z serii Diplomat lub TX.
 3. Zdobywca 3-go miejsca otrzymuje Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36.
 4. Ponadto zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary.
 5. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 6. Miejsca od 4-go do 12-go nagrodzone będą wartościowymi nagrodami rzeczowymi z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.
 7. Wśród pozostałych finalistów, którzy zajęli miejsca powyżej 12, rozdysponowana zostanie pula nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów eliminacyjnych gdy do środy poprzedzającej termin rozegrania eliminacji liczba zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 30 osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca organizacji zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn utrudniających rozegranie zawodów np. zagrożenie powodziowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych na inne, ale o tej samej wartości zgodnie z cennikiem. Nie dotyczy to jednak nagród pieniężnych, które nie podlegają żadnym zmianom.
 4. Zapisy na zawody eliminacyjne rozpoczynają się na dwa tygodnie przed dniem rozegrania danych eliminacji. Preferowaną formą zgłoszenia jest wiadomość SMS. Na łowiskach z ograniczoną liczbą stanowisk decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Liczba zawodów może ulec zmianie, w związku z czym prosimy obserwować stronę http://robinson.pl/kategoria/wydarzenia
 6. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://robinson.pl/polityka-prywatnosci

 

* Wartość nagrody pieniężnej podana jest w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.