VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2021

UWAGA:

 • Ze względu na wysoki poziom rzeki Wisły zostaliśmy zmuszeni odwołać ostatnie eliminacje w miejscowości Piekary. Niniejszym zawody eliminacyjne dobiegły końca, dlatego poniżej publikujemy klasyfikację końcową oraz listę finalistów zgodnie z regulaminem cyklu. Prosimy o potwierdzanie obecności zgodnie z numerem i terminem podanym w terminarzu.
 • W obliczu skomplikowanej sytuacji epidemiologicznej i związanej z nią niejednoznaczną interpretacją przepisów oraz na podstawie oficjalnej rekomendacji Polskiego Rządu, Ministerstwa Sportu i Głównego Kapitanatu Sportowego PZW jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie zaplanowane zawody cyklów VDE-ROBINSON do 15.05.2021r.
 • Jeżeli będzie to możliwe odwołane zawody zostaną rozegrane w późniejszym terminie oraz być może na innych łowiskach.
 • Powyższe decyzje podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów. Za wynikłe zmiany przepraszamy, jednocześnie liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji.

 

Terminarz tegorocznego cyklu zawodów VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2021

 1. 20.03 Wrocław/Karłowice – kanał Odry   ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 06.03 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 2. 28.03 Swolszewice Małe – zalew Sulejowski (betony)   ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 14.03 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 3. 17.04 Kędzierzyn Koźle Rogi – rzeka Odra  ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 03.04 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 4. 23.05 Wilcza Wola – jezioro Maziarnia
  Zapisy SMS od 09.05 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 5. 06.06 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański
  Zapisy SMS od 23.05 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  Zapisy SMS od 23.05 – Robert Woźniel 792-399-226
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 6. 13.06 Opole – rzeka Odra   ODWOŁANE
  Zapisy SMS od 30.05 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 7. 04.07 Oświęcim – kanał Dwory   ODWOŁANE (niska frekwencja)
  Zapisy SMS od 20.06 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 8. 25.07 Kędzierzyn Koźle Rogi – rzeka Odra  NOWY TERMIN
  Zapisy SMS od 11.07 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 9. 14.08 Lublin – jezioro Dratów
  Zapisy SMS od 31.07 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 10. 22.08 Wrocław/Karłowice – kanał Odry   NOWY TERMIN
  Zapisy SMS od 08.08 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 11. 05.09 Kraków/Piekary – rzeka Wisła   ODWOŁANE (zagrożenie powodziowe)
  Zapisy SMS od 22.08 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA
 12. 18-19.09 FINAŁ – Lublin – jezioro Dratów
  Potwierdzenie uczestnictwa SMS od 04.09 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   WYNIKI ZAWODÓW

W przypadku błędów w wynikach zawodów prosimy o kontakt mailowy na adres szlachtap@op.pl

KLASYFIKACJA GENERALNA + LISTA FINALISTÓW

 

Harmonogram zawodów eliminacyjnych VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2021:

 • 7.00-7.30 Potwierdzenie uczestnictwa zgłoszonych zawodników
 • 7.30-8.00 Odprawa i losowanie
 • 09.50 I sygnał – nęcenie wstępne
 • 10.00 II sygnał – rozpoczęcie rywalizacji
 • 14.55 III sygnał – 5 minut do końca
 • 15.00 IV sygnał – koniec zawodów
 • 16.00 Posiłek
 • 16.30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych

 

Regulamin zawodów VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2021:

I. Zasady ogólne organizacji zawodów

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne powstałe wskutek wystąpienia COVID-19, Organizator celem zapewnienia bezpieczeństwa zawodów, zapewnia podczas zawodów odległość między stanowiskami uczestników co najmniej 10 metrów. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, nie powinien przemieszczać się między stanowiskami uczestników, a w uzasadnionych przypadkach powinien zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od pozostałych osób, biorących udział w zawodach. Nadto, każdy z uczestników zobowiązany jest do używania odpowiedniej maseczki oraz przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń dostępnych na stronie internetowej aktualne-zasady-i-ograniczenia. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność osobistą za nieprzestrzeganie ww. zasad i ograniczeń.
  Zawody odbywać będą się bez udziału publiczności.
 2. W zawodach może startować każdy członek PZW posiadający opłaconą składkę członkowską na dany rok.
 3. Zawody eliminacyjne 1-turowe odbywać się będą na łowiskach zlokalizowanych na terenie całego kraju zgodnie z terminarzem.
 4. Finał rozegrany zostanie w 2 turach zgodnie z terminarzem oraz poprzedzony będzie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.
 5. Opłata startowa na zawody eliminacyjne od każdego zawodnika wynosi 150 zł.
 6. Udział w finale dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
 7. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych każdy zawodnik ma zapewniony ciepły posiłek.
 8. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

II. Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą w oparciu o zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
 2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów eliminacyjnych.
 3. Wszystkie łowiska podzielone będą na sektory. Liczba zawodników w sektorze powinna być możliwie jak największa z ograniczeniem maksymalnym do 15 osób.
 4. Do finału zakwalifikuje się 47 zawodników z najlepszymi wynikami z 2 tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 2 zawodach eliminacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb.
 5. W przypadku gdy 47 miejsce, biorąc pod uwagę tą samą liczbę punktów, bez względu na sumaryczną wagę ryb, zajmie ex-aequo kilku zawodników, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.
 6. W finale weźmie udział także 3 zawodników, którzy startowali w największej liczbie zawodów eliminacyjnych, choć nie uzyskali kwalifikacji punktowej z 2 najlepszych tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 2 zawodach eliminacyjnych. W przypadku gdy kilku zawodników będzie miało tą samą liczbę startów, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.

 

III. Nagrody
A. Eliminacje

 1. Liczba nagród w zawodach eliminacyjnych bedzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników:
  • Do 40 zawodników (1000zł* + 1 Kosz TX3 + 7 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-9 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Od 41 do 60 zawodników (1000zł* + 2 Kosze TX3 + 9 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-12 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Od 61 do 80 zawodników (1000zł* + 3 Kosze TX3 + 11 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-15 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Powyżej 80 zawodników (1000zł* + 4 Kosze TX3 + 13 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-18 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
 2. Zawodnik może zrezygnować z nagrody pieniężnej na rzecz dowolnej nagrody rzeczowej, w takim przypadku prawo do nagrody pieniężnej przechodzi na kolejnego zawodnika.
 3. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 4. Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje pamiątkowy puchar.

B. Finał

 1. Zwycięzca finału VDE-ROBINSON FEEDER CUP otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł*.
 2. Zdobywca 2-go miejsca otrzymuje Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36 oraz wędkę feederową Robinson z serii Diplomat lub TX.
 3. Zdobywca 3-go miejsca otrzymuje Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36.
 4. Ponadto zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary.
 5. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 6. Miejsca od 4-go do 12-go nagrodzone będą wartościowymi nagrodami rzeczowymi z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.
 7. Wśród pozostałych finalistów, którzy zajęli miejsca powyżej 12, rozdysponowana zostanie pula nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorem zawodów jest Wędkarskie Towarzystwo Sportowe z siedzibą w Bielsku-Białej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów gdy do środy poprzedzającej termin rozegrania zawodów liczba zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 30 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca organizacji zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn utrudniających rozegranie zawodów np. zagrożenie powodziowe lub epidemiologiczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych na inne, ale o tej samej wartości zgodnie z cennikiem. Nie dotyczy to jednak nagród pieniężnych, które nie podlegają żadnym zmianom.
 5. Zapisy na zawody eliminacyjne rozpoczynają się na dwa tygodnie przed dniem rozegrania danych eliminacji. Preferowaną formą zgłoszenia jest wiadomość SMS (maksymalnie 5 zawodników z jednego numeru telefonu). Na łowiskach z ograniczoną liczbą stanowisk decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Liczba zawodów może ulec zmianie, w związku z czym prosimy obserwować stronę http://robinson.pl/kategoria/wydarzenia
 7. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://robinson.pl/polityka-prywatnosci

 

* Wartość nagrody pieniężnej podana jest w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.